Regulament ASR

1. Introducere

Skyrunning-ul reprezintă o disciplină sportivă care face parte din activitățile recunoscute prin statutul Federației Internaționale de Skyrunning (International Skyrunning Federation – ISF).

Competițiile de Skyrunning se desfășoară la altitudine înaltă, vara sau iarna, iar traseul se parcurge în cel mai scurt timp cu putință și cu maxim respect față de meniul natural înconjurător.

Asociația Skyrunning România (denumită în continuare ASR) are ca obiective:

 • Strângerea la startul competițiilor de skyrunning din România a celor mai buni alergători și a echipelor din care aceștia fac parte;
 • Îmbunătățirea nivelului alergătorilor montani din România și evoluția acestei discipline sportive;
 • Selectarea sportivilor care urmează să reprezinte Asociația Skyrunning România în competițiile internaționale oficiale.

2. Competiții Naționale. Tipuri

Asociația Skyrunning România (ASR) este singurul organism care poate autoriza organizarea următoarelor tipuri de competiții purtând titulatura de ”Skyrunning”, ”SkyRace”, ”SkyRun”, ”Vertical KM”, ”UltraSkyMarathon”, ”SkyMarathon”, ”SkyUltra” dar și alte denumiri asemănătoare, fiind și cea care creează cadrul necesar și care organizează:

 • Cupa României de Curse SkyRace, Cupa României de Curse Verticale, Cupa României de Ultra SkyMarathon;
 • Campionatul României de Curse SkyRace, Campionatul României de Curse Verticale, Campionatul României de Ultra SkyMarathon;
 • Alte competiții la nivel național recunoscute de către ASR.

       2.1. Cupa României de Curse SkyRace, Verticale și Ultra SkyMarathon

2.1.1. În conformitate cu condițiile stabilite de ASR în contractul cu organizatorii, aceștia vor organiza etapele pentru Cupa României, respectând prezentul regulament și standardele tehnice cerute.

2.1.2. Numărul de etape va fi de minim 3 și maxim 6, fiecare proba urmând a se desfășura într-o singură zi.

2.1.3. În cadrul acestor etape, participarea sportivilor se va realiza doar individual.

2.1.4. Startul etapelor se va face folosind sistemul „mass start” (start în bloc) sau individual pentru probele de Vertical (în funcție de rezultatele obținute la curse relevante).

2.1.5. Pentru a puncta în clasamentul Cupei României toți participanții români trebuie să aibă licență obținută din partea ASR, eliberată pentru anul în curs sau doar pentru competiția respectivă și o asigurare medicală care să acopere participarea la evenimente sportive sau o adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de un medic specialist în medicină sportivă, care să ateste că participantul este apt pentru efort fizic de anduranță.

2.1.6. Pentru a puncta în clasamentul Cupei României, participanții străini trebuie să aibă licență obținută din partea ASR sau o licență obținută în țara de origine, eliberată pentru anul în curs sau doar pentru competiția respectivă și o asigurare medicală cu acoperire în România care să acopere participarea la evenimente sportive sau o adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de un medic specialist în medicină sportivă, care să ateste că participantul este apt pentru efort fizic de anduranță.

2.1.7. În cadrul Cupei României, participanții vor fi împărțiți în categorii și sub categorii:

 • Categoria Masculin și Feminin: Cadeți, Juniori, Tineret, Seniori, Veterani
 • Cadeți: 15, 16, 17 ani, fără a împlini 18 ani în anul în curs.
 • Juniori: 18, 19, 20 ani, fără a împlini 21 ani în anul în curs.
 • Tineret: 21, 22, 23 ani, fără a împlini 24 ani în anul în curs.
 • Seniori: începând cu 21 ani împliniți în anul în curs.
 • Veterani:
 • Subcategoria Veterani I: între 40 și 50 ani, fără a împlini 51 ani în anul în curs.
 • Subcategoria Veterani II: Peste 50 ani, începând cu vârsta de 51 ani împliniți în anul în curs.

Vârsta de care se va ține cont este cea pe care participantul o are la 31 decembrie a anului în care se desfășoară competiția.

La toate categoriile de vârstă este necesară participarea a minim 5 concurenți pentru validarea clasamentului. Categoriilor care nu îndeplinesc această condiție nu vor fi premiate de către organizatori.

2.1.8. Sistemul de punctaj:

 • Indiferent de distanță și nivelul cursei, în cadrul etapelor care fac parte din Cupa României va folosi următorul sistem de punctaj: 100-88-78-72-68-66-64-62-60-58-56-54-52-50-48-46-44-42-40-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2-2-2-2-2-2-2-2, etc… Fiind 100 pentru primul clasificat, 88 pentru al doilea, 78 pentru al treilea și așa mai departe, până se ajunge la 2 puncte, punctaj care se va menține până la ultimul clasificat.
 • La ultima etapă din Cupa României punctajul va fi cu 20% mai mare decât la restul etapelor, așadar : 120-106-94-86-82-79-77-74-72-70-67-65-62-60-58-55-53-50-48-46-43-41-38-36-34-31-29-26-24-22-19-17-14-12-10-7-5-2-2-2-2-2-2-2-2, etc…
 • “0” puncte se rezervă pentru calcularea rezultatelor finale la Cupa României, astfel “0” se va acorda sportivilor care lipsesc la una sau mai multe probe.

2.1.9. În clasamentul general final al Cupei României se vor aduna următoarele rezultate:

 • În cazul în care Cupa României are 3 etape, se vor aduna punctele obținute, acordând 0 puncte sportivului atunci când nu se prezintă la una dintre ele.
 • În cazul în care Cupa României are 4 etape, se vor aduna cele mai bune 3 punctaje obținute, se vor acorda 0 puncte sportivului atunci când el nu se prezinta la una dintre ele.
 • În cazul în care Cupa României are 5 sau 6 etape, se vor aduna cele mai bune 4 punctaje obținute, se vor acorda 0 puncte sportivului atunci când el nu se prezintă la una dintre ele.

2.1.10. În caz de egalitate la puncte la finalul Cupei României între doi sau mai mulți concurenți se va ține cont de rezultatul obținut la ultima etapă.

2.1.11. La finalul Cupei României, după premierea ultimei etape, se vor anunța și acorda trofeele, premiile și diplomele pentru campioni, vicecampioni și cei clasați pe locul 3 în categoriile prezentate la 2.1.7.

2.2. Campionatul României de SkyRace, Vertical și Ultra SkyMarathon

2.2.1. În conformitate cu condițiile stabilite de ASR în contractul cu organizatorii, aceștia vor organiza Campionatul României de SkyRace, Vertical, Ultra SkyMarathon, respectând prezentul regulament și standardele tehnice cerute.

2.2.2. Campionatul României se va desfășura într-o singură etapă pentru fiecare dintre cele trei variante de concurs: SkyRace, Vertical, Ultra SkyMarathon.

2.2.3. Startul etapelor se va face folosind sistemul „mass start” (start în bloc) sau individual pentru probele de Vertical (în funcție de rezultatele obținute la curse relevante).

2.2.4. Pentru a participa la Campionatului României toți participanții români trebuie să aibă licență obținută din partea ASR, eliberată pentru anul în curs sau doar pentru competiția respectivă și o asigurare medicală care să acopere participarea la evenimente sportive sau o adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de un medic specialist în medicină sportivă, care să ateste că participantul este apt pentru efort fizic de anduranță.

2.2.5. Pentru a participa la Campionatului României, participanții străini trebuie să aibă licență obținută din partea ASR sau o licență obținută în țara de origine, eliberată pentru anul în curs sau doar pentru competiția respectivă și și o asigurare medicală cu acoperire în România care să acopere participarea la evenimente sportive sau o adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de un medic specialist în medicină sportivă, care să ateste că participantul este apt pentru efort fizic de anduranță.

2.2.6. La finalul competiției se vor face două clasamente, unul cu toți sportivii participanți și un altul pentru Campionatul Național (numai pentru sportivi de naționalitate română).

2.2.7. În cadrul Campionatului României, participanții vor fi împărțiți în categorii și sub categorii:

 • Categoria Masculin și Feminin: Cadeți, Juniori, Tineret, Seniori, Veterani
 • Cadeți: 15, 16, 17 ani, fără a împlini 18 ani în anul în curs.
 • Juniori: 18, 19, 20 ani, fără a împlini 21 ani în anul în curs.
 • Tineret: 21, 22, 23 ani, fără a împlini 24 ani în anul în curs.
 • Seniori: începând cu 21 ani împliniți în anul în curs.
 • Veterani:
 • Subcategoria Veterani I: între 40 și 50 ani, fără a împlini 51 ani în anul în curs.
 • Subcategoria Veterani II: Peste 50 ani, începând cu vârsta de 51 ani împliniți în anul în curs.

Vârsta de care se va ține cont este cea pe care participantul o are la 31 decembrie a anului în care se desfășoară competiția.

La toate categoriile de vârstă este necesară participarea a minim 5 concurenți pentru validarea clasamentului. Categoriilor care nu îndeplinesc această condiție nu vor fi premiate de către organizatori.

2.2.8. La finalul Campionatului României se vor înmâna trofeele, premiile și diplomele pentru campioni, vicecampioni și pentru cei clasați pe locul 3 în categoriile prezentate la punctul 2.2.7.

2.2.9. Dacă ASR consideră necesar, se va realiza în cadrul aceleiași etape, Campionatul României pe a) echipe, b) regiuni, c) echipe și regiuni, în conformitate cu următoarele criterii:

 1. a) Echipe

Campionatul României pe echipe este o competiție destinată exclusiv echipelor formate din membrii cu licență ASR pe anul în curs, indiferent de naționalitate.

Echipele vor fi formate de minim 4 sportivi și maxim 8 și vor face parte din categoriile masculin seniori și feminin seniori. Aceștia vor fi înscriși oficial de către reprezentantul echipei cu minim 24 de ore înaintea începerii cursei.

Fiecărui sportiv i se vor acorda punctele în funcție de poziția pe care o are când ajunge la sosire. În această listă vor fi doar sportivi care au fost înscriși în proba de echipe.

Exemplu: sportivului care ajunge la sosire din categoria masculin seniori sau feminin seniori i se pot acorda 1 punct pentru prima poziție, 2 puncte pentru a 2 poziție, 3 puncte pentru a 3 a poziție.

Se poate înscrie oficial o singură echipă masculin seniori și feminin seniori pentru fiecare Club/Asociație / Federație și vor obține puncte doar acei sportivi care fac parte oficial din echipa respectivă.

Clasificarea la Campionatul României pe echipe se va realiza din suma punctelor celor mai buni 4 alergători. Așadar echipa campioană va fi aceea care va obține cele mai puține puncte.

In caz de egalitate se va tine cont de alergătorul cel mai bine clasat, sau primii 2 cei mai bine clasați sau primii 3 in cazul unei egalități succesive.

În momentul înscrierii echipelor care vor participa la Campionatul României, se va prezenta lista sportivilor care îi vor reprezenta, detaliind pentru fiecare în parte nume și prenume, CI și data nașterii, folosindu-se de formularele stabilite de ASR.

2.2.10. Licența ASR se eliberează pentru o singură competiție sau pentru tot anul competițional. Sportivii care nu dețin o licența ASR valabilă pentru anul în curs nu vor puncta în clasamentul Cupei României sau al Campionatului României

 • Licența ASR pentru o singură competiție: 10 lei
 • Licența ASR anuală: 50 lei

2.3. Definiție SkyRace – competiții care ating pe parcursul lor altitudini de peste 2000 metri, cu o lungime minimă de 15km (5% toleranță acceptată). Pentru cursele care nu ating altitudinea minimă de 2000 de metri se pot face excepții cu condiția ca diferența de nivel acumulată pe traseu să fie mai mare de 1300 metri.

 • Distanța minimă de 15 kilometri și o diferență de nivel de minim 1300 metri.
 • Pentru cursele de până în 34 kilometri, diferența de nivel pozitivă trebuie să depășească 2000 metri.
 • Pentru cursele de peste 34 kilometri, diferența de nivel pozitivă trebuie să fie peste 2300 metri.

2.4. Definiție Cursele Verticale – au o singură urcare, cu un maxim de coborâre de 5% din totalul distanței cursei. Pentru Cursele Verticale diferența de nivel va avea cel puțin 700 metri, cu o distanță maximă de 8 kilometri.

Procentajul pantei medii va fi mereu între 20% și 45%, conform formulei:

Lungime traseu (kilometri) x 100 / diferența de nivel = panta %

Tipologia terenului trebuie să fie potrivit pentru ascensiune fără echipament individual de protecție, dar se vor putea folosi coarde fixe.

2.4.1. Se considera Vertical KM acea competiție care are 1000 metri diferență de nivel pozitivă între plecare și sosire (+/- 10% toleranță) care se desfășoară pe un teren accidentat cu pante abrupte al cărei traseu nu depășește 5 kilometri.

2.4.2. Organizatorul va dispune de un sistem de cronometrare care să garanteze timpii corecți. Se recomandă folosirea cipului electronic sau a unui sistem informatic pentru prezentarea și publicarea rezultatelor în timp real, la fața locului. În cazul sistemului individual contra cronometru este obligatoriu folosirea cronometrajului electronic.

2.4.3. În competițiile cu mai mult de 1200 metri diferență de nivel, organizatorii vor pune la dispoziția concurenților, la jumătate traseului un post de hidratare. Dacă cursa depășește 1800 metri diferență de nivel, organizatorii vor pune la dispoziția concurenților, la fiecare 600 metri diferență de nivel puncte de susținere.

2.4.4. Utilizarea bețelor de trekking – dacă organizatorul permite utilizarea acestora, vor trebui respectate următoarele condiții:

 1. a) În cazul în care startul este de tip „mass start”, vârfurile bețelor vor trebui acoperite cu dopuri sau alte materiale.
 2. b) În cursele cu start individual se vor putea folosi fără a se proteja vârfurile, dar în momentul în care se depășește, participantul depășit va trebui să păstreze o distanță de cel puțin 3 metri de cel din fața sa.

2.5. Definiție Ultra SkyMarathon – sunt curse de joasă, medie și înaltă altitudine cu o distanță minimă de 42km și o diferență de nivel pozitivă de minim 3000 metri, într-o singură etapă.

2.5.1. Traseul trebuie să fie marcat în mod corespunzător, în special se va acorda atenție la marcarea punctelor de intersecție și a altor eventuale locuri ce pot prezenta pericol de rătăcire. Organizatorul va plasa în respectivele puncte persoane care se vor asigura că participanții urmează traseul corect. La fiecare 10 kilometri va exista un indicator kilometric, iar părțile asfaltate nu vor putea depăși 15% din totalul traseului, exceptând secțiunile din traseu care coincid cu arealul urban.

2.5.2. Punctele de revitalizare vor fi asigurate de către organizatori cu provizii însă cursele de Ultra SkyMarathon se desfășoară în sistem „self suficient” sau „semi self suficient”, lucru care se va stabili de către organizatori și va fi specificat în regulamentul de organizare a cursei. Posturile de susținere vor fi marcate în teren, pe o distanță de 100 metri înainte și după, spațiu în care este permis ajutorul din exterior și aruncarea deșeurilor.

2.5.3. Punctele de control vor fi plasate de organizatori în funcție de securitate, strategie și acces. Organizatorii vor putea stabili un timp maxim de trecere printr-un punct de control, în conformitate cu criteriile pe care le consideră adecvate, ținând cont de o viteză minima de 4 sau 5 km/h. Acești timpi limită se vor calcula în așa fel încât să permită participanților să termine cursa în timpul maxim, inclusiv cu timpi de odihnă și masă.

2.5.4. Toți participanții vor fi obligați să aibă echipamentul obligatoriu solicitat de către organizatorii competiției.

Echipamentul obligatoriu poate fi verificat la start, dar și pe parcursul traseului, toți participanții fiind obligați să se supună acestui control, urmând a primi o sancțiune sau a fi descalificați în cazul nerespectării acestor reglementări.

2.6. Alte competiții naționale

Se pot organiza și alte competiții, precum contratimp, urcări, coborâri, Cupa pe Echipe, Campionat pe Echipe etc.

3. Organizare

Asociația Skyrunning România este responsabilă pentru administrarea și reglementarea tuturor aspectelor legate de competițiile de skyrunning din România.

ASR primește și oferă răspuns tuturor solicitărilor cluburile, instituțiilor, federațiilor, asociațiilor care vor să organizeze competiții pe teritoriul României.

Toate competițiile se vor organiza după regulamentul în vigoare. Acele aspecte care nu sunt curprinse în prezentul regulament vor fi aprobate și reglementate ulterior.

Competițiile oficiale la nivel național vor putea fi introduse și în calendarele altor organisme naționale și internaționale.

În mod excepțional și având motive justificate, ASR va putea aproba competiții cu distanțe, diferențe de nivel sau alți indicatori care nu sunt conformi cu criteriile de încadrare în standardele de skyrunning specificate în regulament.

3.1. Echipa de arbitrii și supraveghere – controlul competiției

ASR va numi următoarele persoane care se vor ocupa de controlul tehnic al competiției (Comitetul de concurs):

 1. a) Președintele: responsabil de cursa alocată având datoria de a urmări toate aspectele legate de desfășurarea competiției, să țină legătura permanent cu organizatorii pentru respectarea regulamentului competiției și al ASR.

Va supraveghea funcționarea generală a competiției și va semna procesul verbal.

Președintele trebuie să fie în posesia certificatului eliberat de ASR ca arbitru de Competiții de Alergare Montană.

 1. b) Arbitrul de traseu

Supraveghează marcajul traseului și tot ce ține de siguranță, situația punctelor de control și poziționarea coardelor fixe. Va fi însoțit de persoana responsabilă cu traseul din cadrul echipei de organizare.

În competițiile cu dificultăți, lungime mai mare sau inaccesibilitate ce fac supravegherea dificilă, ASR va numi două persoane cu funcții de arbitrii ai traseului.

Arbitrul de traseu trebuie să fie în posesia certificatului eliberat de ASR ca arbitru de Competiții de Alergare Montană.

 1. c) Arbitrul pentru zona de start/sosire

Supraveghează lista participanților la concurs, zona de start/sosire, controlul doping și verifică licența de participare emisa de ASR pentru anul în curs astfel încât asociația să poată ține evidența sportivilor care îndeplinesc toate condițiile impuse și care vor obține puncte în Cupa sau Campionatul României.

Validează startul și apoi verifică și validează timpii de sosire. Colaborează cu organizatorii în pregătirea clasamentului final, asigurându-se ca acesta să fie întocmit corect și se asigură organizatorii vor afișa clasamentul provizoriu cu cel puțin 30 minute înaintea festivității de premiere.

Arbitrul pentru zona de start/sosire trebuie să fie în posesia certificatului eliberat de ASR ca arbitru de Competiții de Alergare Montană.

 1. d) Reprezentant ASR

Supraveghează festivitatea de premiere și respectarea regulamentului ASR.

3.2. Organizatorul

Trebuie să îndeplinească următoarele sarcini:

 1. a) Organizarea înaintea competiției: administrarea, controlul, marcarea traseului, informații meteorologice, harta traseului, ședința tehnică, publicarea detaliilor legate de cursă pe site-ul competiției.
 2. b) Evidența persoanelor autorizate pentru competiție: sportivi, antrenori, personal ASR, voluntari, presă etc.).
 3. c) Controlul accesului în zona de start/sosire și în zonele cu acces limitat.
 4. d) Înregistrarea timpilor în punctele de control de pe traseu și a timpilor de la sosire.
 5. e) Garantarea siguranței pe tot parcursul traseului.
 6. f) Asistența concurenților care abandonează competiția.
 7. g) Furnizarea de servicii supraveghetorilor și reprezentanților mass-media.
 8. h) Furnizarea de servicii medicale, de salvare și alte servicii (vestiare, dușuri etc.)
 9. i) Organizarea ceremoniei de deschidere, de premiere și de închidere a evenimentului.
 10. j) Colaborarea cu supraveghetorii pentru bunul mers am competiției.

3.3. Juriul de concurs – organ consultativ responsabil cu rezolvarea posibilelor contestații care pot apărea în urma desfășurării cursei.

Componență:

 1. a) Arbitrii competiției
 2. b) Directorul competiției
 3. c) Reprezentantul ASR
 4. d) Un reprezentat al sportivilor, ales la întâmplare din primii 20 clasificați în competiția respectivă

4. Regulamentul competiției pentru participanți

4.1. Înscrierea la competiție

4.1.1. Pentru a participa la competiție este necesară înscrierea care va fi deschisă închisă conform regulamentului organizatorului. Este posibilă să se solicite o contribuție de participare.

4.1.2. Pentru înscriere organizatorii vor solicita prezentarea următoarelor acte:

 1. a) Document de identitate: carte de identitate, pașaport, permis de conducere sau un document echivalent în cazul străinilor.
 2. b) Licența ASR emisă pentru anul în curs

4.1.3. Organizatorii vor împiedica participarea sportivilor care nu îndeplinesc condițiile prezentate.

4.1.4. Organizatorii pot solicita o adeverință medicală care să ateste faptul că participantul este apt pentru efort de anduranță, emis cu cel mult 3 luni înainte de competiție. În cazul competițiilor de Ultra SkyMarathon acest aspect este obligatoriul pentru înscriere.

4.1.5. Pentru un control mai exact al participanților, organizatorul va reține licențele acestora până la terminarea concursului. Acest lucru îi va ajuta pe arbitrii la controlul și întocmirea listelor și clasamentelor.

4.2. Echipament

4.2.1. Pentru a participa la competiție, fiecare sportiv va trebui să aibă: încălțăminte cu talpă profilată, giacă contra vânt cu glugă și mânecă lungă (atunci când comitetul decide folosirea).

4.2.2. Organizatorul poate solicita utilizarea echipamentului obligatoriu specificat în regulamentul competiției și este autorizat să interzică folosirea bețelor de trekking în anumite cazuri.

4.3. Controlul echipamentului și punctele de susținere/revitalizare

4.3.1. Înainte de a intra în zona de start se va controla numărul de start și echipamentul obligatoriu. Participanții care nu îndeplinesc cerințele de la 4.2. nu vor putea lua startul în concurs.

4.3.2. Echipamentul obligatoriu poate fi verificat de către organizatori în toate punctele de control.

4.3.3. Este interzis ca participanții să primească ajutor de orice natura în timpul cursei, în afara zonelor de susținere prevăzute de organizatori.

4.3.4. Se poate primi ajutor pe o distanță de 100 metri înainte și după posturile de revitalizare prevăzute de organizatori.

4.4. Conduita participanților la competiție

4.4.1. Fiecare participant este obligat să ajute pe cel care se află în pericol sau este accidentat și trebui să anunțe acest lucru la cel mai apropiat punct de control. Privarea de ajutor va fi penalizată cu descalificarea imediată.

4.4.2. Fiecare participant este obligat să respecte mediul înconjurător și să își ducă gunoiul până în spațiul special amenajat de către organizatori în zona punctelor de revitalizare. Nerespectarea acestei obligații va fi sancționată cu descalificarea imediată.

4.4.3. Fiecare participant va trebui să parcurgă traseul marcat de organizatori, omiterea vreunui punct de control va fi motiv de descalificare.

4.4.4. Pe parcursul întregului traseul participanții vor trebui să urmeze instrucțiunile voluntarilor din punctele de control.

4.4.5. Participanții sunt obligați să se supună controlului anti-doping ori de câte ori este nevoie.

4.4.6. Participanții trebuie să se comporte corect și să fie respectoși cu ceilalți sportivi, organizatori, arbitrii, autoritățile de supraveghere și control. Spiritul de fairplay trebuie să domine competiția pe întreaga durată de desfășurare.

4.4.7. Fiecare participant trebuie să cunoască și să respecte regulamentul competiției acceptând orice modificare pe care comitetul de organizare o poate lua înaintea și în timpul concursului.

4.4.8. Fiecare participant se va putea retrage oricând din cursă cu respectarea următorilor pași: se va retrage la un punct de control, va preda numărul de start și își va asuma responsabilitatea pentru decizia luată.

4.5. Penalizarea sau descalificarea unui sportiv sau a unei echipe

4.5.1. Penalizarea sau descalificarea va avea loc când:

 1. a) Nu se respectă traseul marcat folosind scurtături: de la 3 minute la descalificare.
 2. b) Primirea ajutorului din exterior în afara punctelor stabilite de organizatori, de la orice persoană sau de la alt concurent: de la 3 minute la descalificare.
 3. c) Refuzul de a purta numărul de start sau modificarea acestuia: descalificare.
 4. d) Startul fals, repetat de două ori la aceeași persoană: descalificare.
 5. e) Aruncarea deșeurilor pe traseu: descalificare
 6. f) Nepermiterea în mod voluntar a unui concurent mai rapid: de la 3 minute la descalificare.
 7. g) Lipsa echipamentului obligatoriu la controlul organizatorilor, pe traseu: de la 3 minute la descalificare
 8. h) Nerespectarea indicațiilor arbitrilor sau organizatorilor: de la 3 minute la descalificare

4.5.2. Comitetul de concurs este responsabil cu stabilirea penalităților.

4.6. Descalificări și sancțiuni

4.6.1. Următoarele fapte duc la descalificarea imediată a participantului urmat de o eventuală sancțiune disciplinară:

 1. a) Neprezentarea, fără un motiv întemeiat, la premiere.
 2. b) Provocarea unui incident (agresiune sau jignire) în relație cu un concurent, organizator, arbitru, spectator, reprezentant mass-media etc.
 3. c) Provocarea unui accident în mod voluntar.
 4. d) Participarea sub o altă identitate sau înlocuirea altui concurent pe traseu.

4.6.2. Comitetul cursei va fi responsabil de stabilirea sancțiunilor.

4.7. Amânarea, întreruperea și anularea competiției

4.7.1. Competițiile nu pot fi anulate sau amânate, cu excepția situațiilor extreme. Din acest motiv, organizatorii trebuie să fie pregătiți cu trasee alternative care să se poată parcurge în orice situație (ceață, ninsoare, etc.), obiectivul fiind evitarea anulării sau amânării competiției.

4.7.2. În funcție de circumstanțe, competiția se poate întrerupe într-un punct anume al traseului, iar în acest caz se va ține cont de poziția și timpul înregistrat de fiecare concurent în momentul întreruperii. Dacă exista concurenți care au trecut deja de acel punct și au condiții de a continua cursa:

 1. a) Vor fi opriți în următorul punct de control și se va ține cont de poziția de sosire în acest punct, iar apoi le urmează concurenții opriți la punctul anterior.
 2. b) În cazul în care nu mai există nici un alt punct de control până la sosire, se va ține cont de timpul înregistrat, iar la ceilalți se va ține cont de timpul și poziția de la punctul în care au fost opriți.
 3. c) În cazul în care timpul nu permite reluarea cursei se va ține cont de timpii înregistrați la ultimul punct de control.

4.7.3. În caz de întrerupere sau anularea a competiției din cauza condițiilor meteorologice nu se vor înapoia contribuțiile de participare. În cazul în care organizatorul nu are un traseu alternativ, acestea se vor înapoia, iar organizatorul va fi sancționat pentru încălcarea regulamentului ASR.

5. Înscrierea competițiilor în calendarul ASR

Solicitarea de înscriere (însoțită de pliante, broșuri, postere) se realizează completând formularul tip prezent pe site-ul www.skyrunning.ro și trebuie trimisă pe adresa de e-mail a ASR în vederea aprobării înscrierii în calendarul competițional.

Fiecare competiție care va face parte din calendarul oficial al ASR va achita o taxa de 5 lei/concurent înscris, indiferent de cursa la care aceștia participă la respectiva competiție.

6. Contestații

Orice concurent nemulțumit cu privire la poziția din clasament sau alte aspecte legate de participarea sa la concurs poate face o înstiințarea verbală către Comitetul de Concurs și contestație în scris (plătind suma de 100 de lei). Decizia se poate contesta în termen de 7 zile de la data competiției, la Comisia de Discplină ASR.

7. Siguranța și omologarea competițiilor

7.1. Marcajul

7.1.1. Organizatorii unei competiții oficiale din calendarul ASR au obligația de a cunoaște și de a își însuși următoarele reguli.

7.1.2. O competiție și implicit traseul competiției, pentru a putea face parte din calendarul ASR trebuie să îndeplinească anumite cerințe care să garanteze în orice moment siguranța participanților.

7.2. Traseul de concurs

7.2.1. Toate competițiile din calendarul oficial ASR se vor desfășura în spațiul montan. Traseele vor fi corect măsurate, marcate și controlate.

7.2.2. Unicul mod de deplasare acceptat este pe propriile picioare (pe jos). Eventual, dacă terenul accidentat o cere, se pot monta niște coarde fixe pentru urcare și/sau coborâre.

7.2.3. Controlul traseului se va realiza cu suficient timp înainte de competiție pentru a putea garanta calitatea acestuia, iar ultima verificare se va face cu o zi înainte de începerea cursei pentru a finaliza marcajul. Se recomandă evitarea pasajelor foarte tehnice pentru a evita eventualele blocaje, riscuri și încetinirea competitorilor. Zonele de urcare nu vor depăși gradul doi de dificultate din alpinism și 40% pantă.

7.2.4. Distanțe și diferențe de nivel pentru cursele din calendarul oficial ASR

În ceea ce privește cursele de SkyRace:

 • Distanța minimă de 15 kilometri și o diferență de nivel de minim 1300 metri.
 • Pentru cursele de până în 34 kilometri, diferența de nivel pozitivă trebuie să depășească 2000 metri.
 • Pentru cursele de peste 34 kilometri, diferența de nivel pozitivă trebuie să fie peste 2300 metri.

În ceea ce privește Cursele Verticale:

 • O singură urcare, cu un maxim de 5% din total lungimii în coborâre, care să rezulte din caracteristicile terenului nu provocată de către organizatori.
 • Diferență pozitivă de nivel minimă de 700 metri și distanță maximă de 8 kilometri.
 • Procentul de pantă medie va fi mereu între 20% și 45%, conform următoarei formule: Lungime traseu (kilometri) x 100 / diferența de nivel = panta %
 • Tipologia terenului trebuie să fie potrivit pentru ascensiune fără echipament individual de protecție, dar se vor putea folosi coarde fixe.
 • Se va considera Vertical KM acea competiție care măsoară 1000 metri de diferență pozitivă de nivel între start și sosire (+/- 5% toleranță), care se desfășoară pe un teren înclinat, abrupt, accidentat, al cărei distanțe nu poate depăși 5 kilometri.

În ceea ce privește cursele de Ultra SkyMarathon:

 • Distanța minimă este de 80 kilometri și o diferență de nivel pozitivă de minim 4000 metri între start și sosire.

7.2.5. Semnalizarea și marcarea traseului

 • Traseul trebuie să fie marcat cu steaguri, panglici, săgeți colorate astfel încât să se diferențieze de mediul înconjurător fără a fi necesare cunoștințe de orientare pentru a putea fi urmărite.
 • Se recomandă ca elementele folosite pentru marcaje să fie confecționate din materiale biodegradabile.
 • În condiții normale de vizibilitate, de la un semn va trebui să se vadă următorul.
 • În caz de vreme rea, numărul semnelor folosite pentru marcarea traseului se va dubla, garantând în fiecare moment siguranța participanților.
 • Locurile/zonele care pot produce confuzie pentru participanți vor fi semnalizate suplimentar cu bandă de balizare în culori contrastante.
 • Se vor folosi semne de orientare cu vopsea doar pe asfalt sau în apropierea așezărilor urbane fiind interzise în totalitate pe copaci, pietre, monumente istorice, etc.
 • După terminarea competiției, organizatorii sunt obligați ca în termen de 15 zile să strângă toate materialele folosite pentru semnalizare, puncte de control și de revitalizare. Neîndeplinirea acestei obligații poate duce la deschiderea unei proceduri disciplinare pentru poluarea mediului înconjurător.
 • Va exista un indicator/bornă la fiecare 5 kilometri, semnalizat cu o altă culoare diferită de celelalte marcaje și cu cifra kilometrului foarte bine definită și vizibilă. În cazul curselor de Ultra SkyMarathon va exista un indicator/bornă la fiecare 10 kilometri.

7.2.6. Controlul la start și sosire

Competițiile vor avea personal pentru efectuarea controlului general în ceea ce privește echipamentul obligatoriu cât și alte aspecte cerute de organizatori, atât la start cât și la sosire, fie că sunt în același loc sau nu.

Va exista un control riguros al orei de start, al sistemului de cronometraj și am timpilor obținuți la sosire.

7.2.7. Punctele de control și/sau revitalizare

Acestea vor fi poziționate în locurile cele mai importante de pe traseu: treceri, intersecții etc. și vor trebui să fie foarte bine semnalizate în așa fel încât fiecare participant să treacă prin ele. În punctele de control se vor înregistra timpii intermediar care vor fi utilizați în caz de întrerupere a competiției sau pentru soluționarea contestațiilor. În fiecare punct de control vor trebui să fie atâția membrii din partea organizatorului cât sunt necesari. Aceste puncte de control pot coincide și cu posturile de revitalizare. Trebuie să existe cel puțin un post de revitalizare cu alimente. Vor exista coșuri pentru deșeuri atât în punctele de revitalizare cât și până la 100 metri după.

7.2.8. Puncte de orientare/îndrumare a participanților

În cazul în care condițiile din teren necesită, în zonele de pericol sau care pot conduce la confuzie în alegerea direcției (pietre, stânci, canioane, râuri, schimbări de direcție, pădure etc.) se vor institui puncte de orientare care vor fi marcat corespunzător, iar un observator sau o persoană delegată va indica direcția corectă participanților.

7.2.9. Traseul va fi marcat și semnalizat cel mai târziu în ziua precedentă la aceeași ora cu începerea concursului, astfel încât traseul să poată fi omologat. În cazul traseelor alternative pentru condiții meteo deosebite, vor trebui să fie marcate și semnalizate cu 12 ore înainte de începerea competiției

7.2.10. Caracteristicile traseului: traseul va fi întotdeauna pe drumuri neasfaltate sau poteci, chiar dacă se acceptă un maxim de 15% din totalul traseului să se desfășoare pe asfalt, ciment sau orice alt tip de pavaj în apropierea zonelor urbane.

7.2.11. În orice caz, drumurile utilizate de autovehicule nu vor depăși 50% din totalul traseului.

7.2.12. Organizatorul trebuie să aibă un alergător care să închidă cursa („alergătorul mătură”). Acesta are obligația de a anunța eventuale probleme și de a acorda primul ajutor persoanelor accidentate, de a ține un ritm în care concurenții să poată trece punctele de control în timpul prevăzut și de a reține numărul de concurs al alergătorilor care abandonează pe traseu sau care nu se încadrează în timpii limită obligatorii sau care încalcă regulamentul competiției prin aruncarea gunoaielor pe traseu.

7.3. Siguranță

7.3.1. În zonele cu pericole evident în care nu se poate evita riscul, vor exista una sau mai multe persoane delegate de organizatori pentru a avertiza pericolul.

7.3.2. Toate materialele folosite în competiție pentru protecție trebui să îndeplinească standardele internaționale, dacă ASR nu precizează altceva.

7.3.3. Supraveghetorii vor trebui să inspecteze traseul pentru a se asigura că aceste este în conformitate cu regulamentul și normativa în vigoare.

7.3.4. Organizatorii competițiilor trebuie să aibă un medic cu echipament potrivit pentru a oferi îngrijire necesară în caz de urgență. Se poate conta pe colaborarea cu Crucea Roșie, SMURD, etc.

7.3.5. Organizatorii trebuie să aibă un grup cu experiență în salvare montană (Salvamont) și materiale/echipamente adecvate pentru ca aceasta să acționeze rapid și eficient în caz de accident, asigurând evacuarea și transferul răniților la spital rapid, ținând cont și de situația în care nu se poate folosi transportul aerian în cazul salvărilor, din cauza condițiilor meteo.

7.3.6. O parte de traseu care a fost verificată și aprobată înaintea începerii competiției, dar care este afectată de un eventual pericol (avalanșă, alunecare de teren, etc.) și căreia nu i se poate reduce riscul până la eliminare, se va putea anula pentru siguranța participanților. În cazul acesta, organizatorul nu este obligat să înlocuiască acea porțiune cu una similară, chiar dacă diferența de nivel totală a probei se modifică.

7.3.7. În orice punct al traseului, medicul cursei sau arbitrii ASR pot hotărî retragerea din concurs a unui participant care prezintă semne evidente de oboseală sau alte simptome care ar putea recomanda oprirea acestuia din cursă.

7.4. Zona de start și zona de sosire

7.4.1. Zona de start va avea, în limita posibilităților, o deschidere de 10 metri. Această zonă va fi marcată corespunzător, cu minimum un culoar de acces pentru a se realiza verificările necesare.

Zona de start va avea o tabelă electronică ce va indica timpul obținut și va fi pusă în funcțiune în momentul startului. Înainte de a intra în zona de start, participanții vor trebui controlați în așa fel încât organizatorii competiției să fie siguri că aceștia au asupra lor numărul lor de concurs și echipamentul obligatoriu.

În această zonă va exista o echipa a organizatorilor care va strânge și va păstra lucrurile participanților, daca este cazul, în așa fel încât aceștia să și le poată recupera la sosire.

7.4.2. Zona de sosire poate coincide cu zona de start. Ultimii 100 de metri ai traseului vor trebui să fie foarte bine semnalizați, cu obiectivul de a evita intersectarea trecătorilor cu participanții. Zona de sosire va fi marcată corespunzător astfel încât să împiedice accesul publicului. În interiorul acestei zone va exista și sistemul de cronometrare, un spațiu în care se va realiza controlul echipamentului obligatoriu și un alt spațiu cu mai multe mese pentru revitalizarea celor care au termina competiția.

7.5. Punctele de control. Sarcini și responsabilități

7.5.1. Organizatorul va numi o persoană responsabilă pentru fiecare punct, care va trebui să fie ușor de identificat.

7.5.2. Fiecare punct de control va fi echipat cu un sistem de comunicare directă cu directorul competiției, un caiet pentru control, pixuri și o trusă de prim ajutor.

7.5.3. Membrii punctului de control vor nota în caiet: numărul de concurs, ora la care acesta a trecut, participanți care sunt opriți din cursă sau descalificați sau care abandonează, dar și neregulile ce pot apărea din încălcarea regulamentului și va trebui înmânat Comitetului Cursei la terminarea competiției.

7.5.4. Membrii punctelor de control au dreptul și obligația să denunțe concurenții care încalcă regulamentul competiției și trebuie să informeze Comitetul Cursei despre astfel de abateri. În nici un caz nu vor putea să sancționeze sau să rețină un concurent.

7.5.5. Membrii punctelor de control vor trebui să cunoască foarte bine zona care le-a fost alocată și să ofere participanților informații corecte despre traseu și următorul punct de revitalizare.

7.5.6. Membrii punctelor de control sunt responsabili cu siguranța concurenților în locurile care le-au fost alocate.

7.5.6. Membrii punctelor de control sunt împuterniciți să indice în fiecare moment ce trebuie să facă participanții:

 • Modalități de a acționa în cazul pericolelor obiective
 • La intersecții să indice direcția pentru a evita confuziile
 • Direcția traseului, în caz de schimbare a acestuia pentru vreme rea
 • Primul ajutor în caz de accident
 • Neutralizarea cursei
 • În caz de abandon: traseul care trebui urmat
 • În caz de suspendare a competiției: traseul care trebui urmat
 • Controlul echipamentului obligatoriu: adăugare sau eliminare

7.5.8. Toți membrii punctelor de control trebuie să fie în locul desemnat și pregătiți pentru eveniment cu 30 minute înaintea startului.

7.6. Punctele de hidratare

7.6.1. La sosire, organizatorul va trebui să aibă pregătită o zonă cu alimente solide și una cu lichide.

7.6.2. În timpul concursului sunt interzise ajutorul de la un alt participant sau de la o persoană străină, cu excepția celor oferite de organizator și/sau Comitetul Cursei, în zonele prevăzute.

7.6.3. În timpul cursei, punctele de hidratare se vor plasa la o distanță maximă de 5 kilometri sau 500 metri diferență de nivel și se va ține cont de condiție care se îndeplinește prima dată. Aceste puncte vor avea cel puțin apă/energizant, lucru de care se va ține cont în special pe urcări. La fiecare competiție va exista cel puțin un punct cu alimente solide la jumătatea distanței.

7.7. Timpii de trecere prin punctele de control

7.7.1. Organizatorul poate solicita de la participanți realizare unor timpi limită de trecere prin punctele de control în funcție de criteriile pe care le consideră necesare. Concurenții ce nu pot trece prin punctul de control în timpul limită, vor fi îndrumați spre sosire pe un traseu diferit și mai scurt.

7.7.2. Se va stabili un timp limită pentru finalizarea cursei, acest timp variind în funcție de distanță, duritatea traseului și caracteristicile terenului și va fi stabilită de organizatorii competiției.

7.7.3. Organizatorii competiției vor trebui să indice trasee și mijloace de evacuare pentru concurenții care nu pot depăși punctele de control în timpul limită.

7.8. Harta traseului

7.8.1. Organizatorii sunt obligați să pună la dispoziția participanților o hartă a traseului, profilul traseului și diferențele de nivel pe pagina web a evenimentului, în zona de validare și în zona startului. Pe această hartă trebuie să fie evidențiate următoarelor lucruri:

 • Traseul prevăzut sau cel alternativ
 • Punctele de control/revitalizare/hidratare
 • Punctele de orientare
 • Startul și sosirea
 • Punctele de prim ajutor
 • Punctele periculoase
 • Punctele prevăzute cu timpi limită de trecere.

7.9. Numărul de start

7.9.1. Numărul de start se primește de la organizator, câte unul pentru fiecare concurent

7.9.2. Numărul de start va fi de pânză, plastic sau material rezistent la apă și va avea mărimea minimă de 20×20 centimetri.

7.9.3. Concurenții sunt obligați să poarte numărul pe tot timpul cursei, exclusiv cel oferit de către organizator. Acesta se va purta într-un loc vizibil în partea din față pe toată durata concursului. Numărul de concurs nu poate fi modificat, îndoit sau micșorat.

7.9.4. Înainte de a intra în zona de start se va trece prin controlul prevăzut de organizator pentru numerele de start și echipamentul obligatoriu.

7.9.5. Numărul de start se va păstra până la publicarea listelor finale cu rezultate.

7.10. Supravegherea și controlul echipamentului obligatoriu

7.10.1. Înainte de startul competiției, organizatorii vor verifica următoarele lucruri: încălțăminte, număr, îmbrăcăminte și echipamentul obligatoriu prevăzut de către organizator.

7.10.2. Participanților fără echipamentul obligatoriu li se va refuza dreptul de a lua startul.

7.10.3. Se va verifica echipamentul obligatoriu și la sosire, penalizând concurenții ce nu vor respecta acest aspect, conform regulamentului.

7.11. Traseul Alternativ

7.11.1. Având în vedere desfășurarea concursurilor pe trasee montane, cu posibilitatea ca vremea să se schimbe rapid, organizatorii trebuie să aibă un traseu alternativ prevăzut/pregătit de a fi folosit în caz de nevoie și care se poată fi practicabil în condiții meteo nefavorabile.

7.11.2. Organizatorii trebuie să țină cont și de cele mai grele condiții meteo cu scopul de a căuta și găsi o soluție alternativă pentru desfășurarea competiției.

7.12. Ședința tehnică

7.12.1. Cu o zi înainte de desfășurarea competiției (după amiază sau seara) organizatorii trebuie să desfășoare o ședință tehnică în care concurenții vor primi următoarele informații:

 • Traseul de concurs cu următoarele caracteristici: distanțe și diferențe de nivel
 • Ora startului
 • Timpul estimat pentru câștigători
 • Poziționarea punctelor de control/revitalizare/hidratare și timpii maximi admiși
 • Timpul maxim de parcurgere al concursului prevăzut de organizator
 • Localizarea punctelor periculoase
 • Locuri în care va fi necesară folosirea echipamentului special
 • Locuri în care sunt amplasate coarde fixe/mobile, dacă este cazul
 • Echipamentul obligatoriu
 • Prognoza meteo
 • Respectarea mediului înconjurător
 • Drepturile și obligațiile concurenților
 • Prezentarea juriului de concurs și a arbitrilor ASR
 • Alte informații

7.12.2. Toate informațiile oferite la ședința tehnică trebuie afișate pe un panou de anunțuri la care să aibă acces toți concurenții, inclusiv cei care nu au putut ajunge la ședința tehnică.

7.12.3. Dimineața, înainte de începerea concursului, organizatorul trebuie să reamintească:

 • Punctele importante expuse la ședința anterioară
 • Modificări de ultimă oră

7.13. Clasamentul

7.13.1 Se va face un clasament pe fiecare categorie în funcție de timpul realizat. La acest timp se pot aduna posibilele penalizări.

7.13.2. Sportivul care are timpul cel mai mic în categoria sa, după publicarea eventualelor penalizări, va fi declarat câștigătorul categoriei sale.

7.13.3. La finalul concursului, organizatorul trebuie să afișeze rezultatele provizorii pe categorii către reprezentantul delegat al ASR, atât pe hârtie cât și în format electronic, după care se pot face publice.